Privacyverklaring
Sih Bedrijfspsychologie

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Sih Bedrijfspsychologie.


Als zelfstandig psycholoog (ZZP'er) hecht ik veel waarde aan de privacy en de bescherming van persoonlijke gegevens van de client. Ik zie het als mijn verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met de informatie die met mij gedeeld wordt.


In deze privacyverklaring leg ik uit welke gegevens ik verzamel, waarom ik deze gegevens verzamel, hoe ik ze gebruik en hoe ik ervoor zorg dat privé gegevens veilig blijven.


Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 3 April 2024.


Welke gegevens verzamel ik?


Wanneer u gebruik maakt van mijn diensten, dan verzamel ik de volgende persoonlijke gegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Andere informatie die vrijwillig wordt verstrekt tijdens gesprekken of communicatie


Waarom verzamel ik deze gegevens?


Ik verzamel deze gegevens in het algemeen om de volgende redenen:

  • Om contact met de client op te kunnen nemen en mijn diensten te kunnen leveren
  • Om de diensten af te stemmen op specifieke behoeften van de client en om de best mogelijke ondersteuning te bieden
  • Om administratieve doeleinden te vervullen, zoals facturatie en boekhouding
  • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het bijhouden van een cliëntendossier


Hoe gebruik ik de gegevens?


Ik gebruik persoonlijke gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij ik van tevoren toestemming heb verkregen van de client voor ander gebruik. Persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van mijn diensten of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.


Hoe bescherm ik de gegevens?


Ik neem de bescherming van persoonlijke gegevens van de client serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonlijke gegevens te voorkomen. Persoonlijke gegevens worden opgeslagen op beveiligde systemen en zijn alleen toegankelijk voor geautoriseerd personeel.


Bewaartermijn van gegevens


Ik bewaar persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Na afloop van de bewaartermijn worden persoonlijke gegevens op veilige wijze vernietigd.


Rechten van de client


De client heeft het recht om de persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft de client het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar gegevens en om gegevensoverdraagbaarheid aan te vragen. Als de client gebruik wil maken van deze rechten of als er vragen zijn over deze privacyverklaring, neem dan contact met mij op via onderstaande contactgegevens.


Contactgegevens


Sio-Lian Sih

Charles Rochussenstraat 39

7424 GK Deventer

info@sihbedrijfspsychologie.nl

06-1646 4430