Verzuim

Uit onderzoek is gebleken dat in Nederland 70% van de bevolking één of meerdere lichamelijke of psychische klachten heeft die kortstondig zijn of juist lang kunnen aanhouden. Bijna 10% slikt antidepressiva (Volkskrant), 12,5% heeft migraine (CBS), 8% heeft rugaandoeningen (CBS). Verzuim kost een werkgever handenvol geld. Op basis van een modaal inkomen lopen verzuimkosten al snel op tot € 300,- per dag per medewerker. Dit komt o.a. door loondoorbetaling, kosten voor vervanging, productieverlies, kosten arbodienstverlening etc.

Vanaf begin 2012 is er een dalende trend zichtbaar omtrent verzuim. Lees meer>
Er is een verband met het feit dat mensen in crisistijden minder geneigd zijn om voor een slechts een verkoudheidje thuis te blijven zitten. Lees meer> Echter, een andere trend laat zien, dat werknemers zich weliswaar minder snel ziek melden, maar wel voor langere tijd weg blijven. Dit kan te maken hebben met langdurige stress door bijvoorbeeld vaker moeten overwerken of in onzekerheid leven wegens reorganisaties. Lees meer> Werknemers voelen zich vaak niet gehoord.

In de praktijk blijkt dat HR-medewerkers het vaak te druk hebben om het contact met zieke medewerkers warm te houden terwijl dit contact juist essentieel is voor het reduceren van het verzuim. Dit is precies waar Schreuder Advies en ik het verschil kunnen maken. Wat zijn nu de directe voordelen om ons in te huren bij ziekteverzuim?

• We werken op locatie en zijn daardoor makkelijk bereikbaar;
• Doordat we werken op locatie zien we snel wat er speelt binnen het bedrijf;
• We zorgen ervoor dat zieke medewerkers contact met het bedrijf blijven houden;
• Wij bieden structurele, professionele en effectieve begeleiding inclusief korte, heldere rapportages;
• We verdienen onszelf snel terug omdat we langdurig verzuim verkorten en verzuim vaak ook voorkomen;
• Doordat we samenwerken kunnen we continuïteit garanderen.

Neem gerust contact met ons op als je hierover eens van gedachten wilt wisselen of als er vragen zijn over onze werkwijze.