Over mij

Foto door Helena Jansz

Foto door Helena Jansz

Mijn naam is Siok-Lian Sih. In 2007 heb ik Sih Bedrijfspsychologie opgericht en ben ik werkzaam als A&O psycholoog. Ik ben PEP (Persoonlijk Efficiency Programma) trainer en naast de efficiency trainingen werk ik tevens nauw samen met Schreuder Advies Bedrijfspsychologie.

Mijn loopbaan wordt gekenmerkt door een gevarieerd pakket van studies en banen. Zo koos ik als schoolverlater eerst voor de studie Franse taal- en letterkunde en werkte ik na het afronden daarvan in diverse commerciële en zakelijk dienstverlenende functies bij verschillende internationale bedrijven. Gaandeweg werd het mij steeds duidelijker dat mijn echte interesse uitgaat naar de menselijke kant van een organisatie en begon ik in 2001 de studie Arbeids- en Organisatiepsychologie (A&O) aan de Universiteit van Amsterdam. Daar deze studie vrij theoretisch is, heb ik na het afronden ervan de Coach/counseling opleiding gevolgd aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie in Amsterdam.

In 2007 ben ik begonnen als A&O psycholoog en coach, daarbij gebruik makend van modellen en aanpakken die ‘werken’. Ik heb een kritische, nuchtere kijk op zaken. Zonder de gevoelens en behoeftes van de ander uit het oog te verliezen is mijn aanpak no-nonsense, resultaatgericht, realistisch en constructief.

Gaandeweg ben ik erg geïnteresseerd geraakt in het onderwerp efficiënter werken. Hoe werk je zo efficiënt mogelijk in een kantoortuin? Hoe organiseer je je werk optimaal? Wat doe je tegen een overvolle inbox? Wat is het effect van dit fast forward tijdperk op je brein? Dit zijn vragen waar ik me graag mee bezig hou.